מסירת שטחים ציבוריים:

החוק אינו מחייב עריכת פרוטוקול מסירה. עם זאת, במרבית הסכמי המכר נהוג לכלול מנגנון של עריכת פרוטוקול מסירה,
שכן מדובר במנגנון הדדי המשרת הן את צרכי הקבלן ואת צרכי הרוכש.

שנת בדק:

שנת בדק מתחילה מיום מסירת השטחים הציבוריים- יום עריכת הפרוטוקול למסירת שטחים ציבוריים ומסתיימת שנה לאחר מכן.

יחד עם זאת אין זה אומר כי עם סיום שנת הבדק תמה האחריות וגם אין זה אומר כי אנו לא יכולים לדרוש כי דברים יתוקנו בטרם סיומה.

***דו"ח רכוש משותף הינו חוות דעת הנדסית אשר ניתנת על ידי מהנדס בניין שעורך בדיקה מקיפה בבניין ולאחר מכן מגיש את
חוות דעתו בדו"ח מפורט אשר כולל את כלל הליקויים בשטח הציבורי.

דו"ח זה הינו קביל בבית משפט.

אחריות קבלן:

אחריות הקבלן לדירות שנרכשו מיום 6.4.2011 ואילך:

תקופות הבדק שנקבעו בתיקון לחוק משנת 2011 חלות על דירה שחוזה המכר לגביה נכרת מיום 6.4.2011 ואילך, אלא אם כן הסתיימה בנייתה לפני מועד זה.

תקופת הבדק על פי התיקון לחוק המכר (דירות) מהתשע”א-2011 היא כמפורט להלן:

  • ליקוי במוצרי מסגרות ונגרות, לרבות אלומיניום ופלסטיק – שנתיים.
  • ליקוי בריצוף וחיפוי פנים לרבות שקיעות ושחיקה – שנתיים.
  • כשל  בתפקוד ובעמידות של מכונות ודוודים – שלוש שנים.
  • ליקוי בפיתוח חצר, לרבות שקיעות, בין היתר של מרצפות בקומת קרקע, בחניות, במדרכות ובשבילים בשטח הבניין, וכן ליקויים במשטחים מחומרי גימור שונים – שלוש שנים; לעניין זה, “פיתוח חצר” – לרבות שבילים, משטחים, קירות, גדרות, רכיבים בנויים ומערכות, ובכלל זה מערכות מים, ביוב, ניקוז, חשמל, תאורה ותקשורת.
  • כשל בתפקוד ובעמידות של מרכיבי מערכות הבידוד התרמי – שלוש שנים.
  • כשל, לרבות נזילות, במערכות צנרת, לרבות מים, מערכת הסקה ומרזבים, דלוחין וביוב – ארבע שנים.
  • כשל באיטום המבנה, לרבות בחללים תת-קרקעיים, בקירות, בתקרות ובגגות, לרבות גגות קלים עם סיכוך – ארבע שנים.
  • סדקים ברוחב גדול מ-1.5 מ”מ ברכיבים לא נושאים – חמש שנים.
  • התנתקות, התקלפות או התפוררות של חיפויי חוץ – שבע שנים.
  • כל אי-התאמה אחרת שאינה אי-התאמה יסודית – שנה אחת.
 

חברת שרות רם מעניקה ליווי ללקוחותיה במהלך כל תקופת הבדק, החל מהשגת הצעות מחיר אטרקטיביות לדו"חות בדק הנדסאים, דרך ליווי בשטח והתנהלות מל הקבלנים ובמידה ויש ליקויים במבנה או בתקינות המערכות חברתנו תפעל מול הקבלן ותדרוש כי ישלים את עבודתו בהתאם למה שסוכם בחוזה מולו.